Special discount outfit

Trang phục Giảm Giá Đặc Biệt

Bạn sẽ nhận được 1 trang phục giới hạn ngẫu nhiên khi mua nó +3 hộp quà miễn phí ( các special outfit đã bán trước đó )


Thời gian giới hạn thường là: 12 giờ kể từ lúc mở ( hình con vịt gần cuối màn hình bên trái )


Loyalty Tokens cộng thêm 3 điểm ( có thẻ kiểm tra trong hồ sơ wwo của bạn )


Giá mua dành cho IOS: 22.000 VND

Giá mua dành cho ANDROID: 20.000VND ( chưa tính 10% thuế VAT )

Discord: LaVie_ #1940

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.